Sang tên xe đối với trường hợp chủ cũ đã chết hoặc mất liên lạc như thế nào?

Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công An về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới quy định các trường hợp đăng ký sang tên xe như sau:

– Trường hợp 1: Khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (di chuyển nguyên chủ), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

– Trường hợp 2: Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (di chuyển nguyên chủ) làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 24)

Trường hợp chủ cũ xe đã chết, thì người mua xe sau có thể làm thủ tục sang tên xe chính chủ theo quy định tại Điều 31 của Thông tư 24. Điều này có nghĩa rằng thủ tục sẽ được giải quyết giống như đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cho hay, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu thì giải quyết đăng ký sang tên như xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân. Cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi có trụ sở, cư trú theo đúng quy định. Trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm thủ tục thu hồi.

Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký sang tên xe

Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ quy định và nộp giấy tờ sau:

– Giấy khai đăng ký xe, trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe;

Để lại bình luận

Đã thêm vào giỏ hàng

0 Scroll
0763 266 189
0763266189